Потърси възможности за работа

Преса и комуникации

В отдел „Преса и комуникации“ често срещаме нови вълнуващи предизвикателства. Работим на световно ниво, най-вече с връзки с медиите, моден PR, вътрешна комуникация и връзки с клиенти. Сътрудничим си с всички отдели в централния офис и с професионалисти по комуникацията на местно ниво във всеки от нашите пазари.

Различните екипи в рамките на отдела работят заедно, за да гарантират, че нашата външна и вътрешна комуникация остава ясна, уместна и последователна. Планираме, координираме и подпомагаме компанията по различни въпроси, свързани с комуникацията:

  • Вътрешни комуникации–фокусират се върху вътрешната корпоративна комуникация, информация и вдъхновение.
  • Връзки с медиите – осигуряват денонощно обслужване на световните медии.
  • Моден PR – създава глобални PR дейности и разработва стратегии, които подчертават нашия дизайн и мода.
  • Връзки с инвеститори – гарантират ясното предаване на финансова информация посредством различни междинни доклади.

С други думи, отдел „Преса и комуникации“ е гласът на H&M, който информира, вдъхновява и общува както с нашите служители, така и с външния свят.