Потърси възможности за работа

Кариера встрани от обичайните предложения за хора, които мислят по нестандартен начин. Притежавате ли необходимите качества? Направете теста, за да разберете!

Споделяте ли духа на H&M?

НЕКА ДА ЗАДВИЖИМ НЕЩАТА!

Разрешаване на проблем

Клиент се оплаква на висок глас от опашката пред Вашата каса. Като мениджър, какво ще направите?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Развивайте се с нас

Кой е най-добрият начин да изградите кариера в H&M?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Работа в екип

Приключвате работата за деня в отдела за жени. Помещението изглежда чисто, етикетите с цените са поставени и пробните са празни. Време е за затваряне. Кое е последното нещо, което правите?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво означава „да правим нещата просто“

В H&M едно от важните правила е да правим всичко просто. Но какво всъщност означава това?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Предприемачески дух

Работите като съветник по продажбите в един от магазините ни и навън започва да вали дъжд. Какво ще направите?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Властта на хората

Според Вас кое от следните твърдения принадлежи на служители на H&M?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Личност

В H&M става въпрос за намирането на правилните хора. Кои лични качества мислите, че са важни за нас?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Мода и качество

Нашата бизнес идея е „Мода и качество на най-добра цена по устойчив начин“. Кое от следните твърдения мислите, че най-добре описва нашия подход към качеството?

Изберете Вашия отговор! Възможен е повече от един верен отговор.

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Е, как беше? Надяваме се, че сте научили някои неща за нас – сигурно и Вие също имате много страхотни идеи, които да споделите с нас. В H&M живеем по свой собствен начин и винаги се стремим да бъдем нестандартни. Добре ли звучи? Прочетете или проверете нашите работни места!

ГОТОВО!